Oferta dla biznesu

  • Tworzenie kompleksowych strategii eksportowych
  • Analiza możliwości eksportowych firmy
  • Wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikacja potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych
  • Stworzenie koncepcji wejścia na rynek gospodarczy wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym
  • Rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacja działu eksportu, logistyki etc.)
  • Kreowanie planów rozwoju eksportu
  • Planowania nowych modeli biznesowych
  • Tworzenie planów internacjonalizacji przedsiębiorstwa
  • Organizację udziału w targach, misjach i innych działaniach promocyjnych.
A NASTĘPNIE

Dobór potencjalnych partnerów handlowych

Zapraszamy do współpracy w zakresie kompleksowej organizacji spotkań b2b z wyselekcjonowanymi partnerami handlowymi na rynkach zagranicznych. Posiadamy liczne kontakty z przedstawicielami (dystrybutorami, firmami handlowymi, sieciami, sklepami, hurtowniami) i innymi zainteresowanymi nawiązaniem współpracy z firmą polską.

Określamy kryteria doboru i selekcji potencjalnych partnerów handlowych przy uwzględnieniu specyfiki działalności Klienta, co pozwala na bardzo dobre dopasowanie wybranych firm do potrzeb i oczekiwań.

Organizowanie i rezerwacja spotkań biznesowych.

Kompleksowa pomoc w organizacji tłumaczy i hostess.

Organizacja transferów z i do: lotniska / hotelu / miejsca targów.

Przygotowanie i druk materiałów reklamowych (płyty, katalogi, teczki, ulotki).

MKT PLUS TERESZKO Sp. J. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wzrost konkurencyjności firmy MKT PLUS TERESZKO Spółka Jawna poprzed udział w Programie branży usług prozdrowotnych.

Celem projektu jest promowanie marki produktowej firmy, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki.

Dofinansowanie projektu z UE: 379 525.00 PLN