Charakteryzując regiony turystyczne Polski należy zwrócić uwagę szczególnie na pobyty: